MEMBUAT POSTER HARI MALAYSIA 

Tajuk : Mebuat Poster Hari Malaysia 

Masa : 10:00am-12:30am (10 September 2023)

Lokasi :PEDi Kota Raja

Peserta : 2 orang

Tujuan : Memupuk semangat cinta akan negara dan daya kreativiti peserta

Aktiviti : Menggunakan applikasi "Canva" untuk membuat poster berkenaan dengan Hari Malaysia