MEMBUAT TANGAN ROBOTIK

Tajuk : Membuat Tangan Robotik

Masa : 10:00am-11:30am (23 Julai 2023)

Lokasi :PEDi Kota Raja

Peserta : 2 orang

Tujuan : Memupuk daya kreatif peserta. 

Aktiviti : Memberikan contoh cara membuat tangan robotik, dan membantu peserta ketika mereka melakukan aktiviti membuat tangan robotik tersebut.