Tajuk : Usahawan Cilik - Pengiraan Jualan

Lokasi : NADI Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Peserta dibimbing mengenai kos jualan dan keuntungan

Aktiviti : Peserta dilatih untuk menetapkan kos jualan sesuatu produk

 

  

Keusahawanan

Tajuk : TikTok Ads

Lokasi : NaDi Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Menambah pendapatan ahli NADI Kota Raja 

Aktiviti : Peserta dibimbing bagaimana untuk membuat TikTok Ads

  

 

Keusahawanan

Tajuk : Mencipta Logo Perniagaan - CANVA

Lokasi : NaDi Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Menambah pendapatan ahli NADI Kota Raja 

Aktiviti : Peserta dilatih membuat logo menggunakan CANVA dengan menyesuaikan setiap elemen dalam templat mengikut keperluan mereka. 

 

Keusahawanan

Tajuk : Pembentangan Perniagaan Masa Hadapan 

Lokasi : NaDi Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Menambah pendapatan ahli NADI Kota Raja 

Aktiviti : Melatih peserta untuk membuat pembentangan yang menarik.

 

 

Keusahawanan

Tajuk : Perniagaan Photobook Menggunakan Telefon Bimbit 

Lokasi : NaDi Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Menambah pendapatan ahli NADI Kota Raja 

Aktiviti : Mengajar membuat photobook menggunakan apps yang berada di telefon bimbit. Dengan cara ini, usahawan akan lebih mudah mengedit layout gambar dimana sahaja.