Tarikh  : 05 November 2022 (Sabtu) 

Masa

: 9.30 pagi - 11.00 pagi 
Lokasi : PEDi Kota Raja 
Peserta  : 4 orang

Tujuan 

Program ini bertujuan membantu peserta dalam asas menggunakan Microsoft Word dengan menghasilkan satu artikel. 

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan perkara asas menggunakan Microsoft Word.