SELAMAT DATANG KE PUSAT INTERNET 

Pusat Internet merupakan projek kerajaan Malaysia dengan inisiatif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Projek ini dilaksanakan oleh Telekom Malaysia Berhad (TM) di bawah Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS) dengan memberi fokus kepada pemberian perkhidmatan ICT kepada komuniti tempatan di kawasan luar bandar.

 

 OBJEKTIF PENUBUHAN :
  • Memberi kemudahan capaian internet kepada komuniti tempatan
  • Memberi pendedahan kepada masyarakat tempatan terhadap teknologi komputer dan internet.
  • Meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat melalui kemudahan yang disediakan dan aktiviti yang dijalankan di Pusat Internet.
  • Merapatkan jurang digital antara masyarakat bandar dan luar bandar selaras dengan matlamat kerajaan.
  • Meningkatkan kadar penembusan jalur lebar selaras dengan Pelan Jalur Lebar Kebangsaan.

 

 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN :
 
Pusat Internet Kota Raja menawarkan latihan ICT secara percuma kepada semua pengguna yang telah mendaftar sebagai ahli. Antara latihan yang disediakan ialah :
 
  • Pengenalan asas komputer
  • Asas internet
  • Aplikasi elektronik (e-kerajaan, e-pembelajaran, e-dagang)
  • Desktop publishing seperti Microsoft Office (atas permintaan)
  • Latihan keusahawanan
 
 JUMLAH KEAHLIAN :
 
Pusat Internet Kota Raja telah membuka keahlian kepada orang ramai sejak mula beroperasi pada tahun 2018. Ramai telah mendaftar diri dengan Pusat Intenet Kota Raja bagi mendapat perkhidmatan yang telah kami sedia. Jumlah ahli terkumpul sehingga kini adalah
 

  AHLI LAMA

280

  AHLI BARU BULAN JULAI 2022

6
  KESELURUHAN PADA JULAI 2022 386
 
 
 KENALI PETUGAS PUSAT INTERNET :

Untuk menjadi petugas Pusat Intenet, kami harus melalui beberapa proses sebelum secara sah dilantik menjadi petugas Pusat Intenet. Tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Kenali kami

 

                                             PENGURUS                                                PENOLONG PENGURUS 

                                             
 Nama: Fatin Shuhada Binti Suhaimi                               Nama: Divya Sri A/P Ravi 
                                Mula berkhidmat: 6 Ogos 2022                              Mula berkhidmat : 7 Oktober 2022