Tarikh  : 06 November 2022 (Ahad) 

Masa

: 11.00 pagi - 12.00 pagi 
Lokasi : PEDi Kota Raja 
Peserta  : 4 orang

Tujuan 

Program ini bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang ceria di samping menguji kefahaman peserta tentang pembelajaran mengenai pemakanan sihat

Aktiviti

Peserta diberi suasana belajar yang kondusif dan ceria dan pengajaran dalam bentuk kuiz mengenai pembelajaran mereka mengikut tahap mereka

 

      

 

Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam mengenali dan mempelajari mengenai perlindungan harta intelek

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan asas mengenai hak-hak bagi memelihara eksklusiviti dan jenama sesuatu perniagaan

      

Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam mencipta akaun Gmail dan mengajar kegunaannya kepada peserta

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan dalam asas mencipta akaun Gmail dan kegunaannya

 

      

 

Tarikh  : 13 November 2022 (Ahad) 

Masa

: 9.30 pagi - 11.00 pagi 
Lokasi : PEDi Kota Raja 
Peserta  : 2 orang

Tujuan 

Program ini bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang ceria di samping menguji kefahaman peserta tentang pembelajaran. 

Aktiviti

Peserta diberi suasana belajar yang kondusif dan ceria dan pengajaran dalam bentuk kuiz mengenai pembelajaran mereka mengikut tahap mereka.

     

Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam asas menggunakan Microsoft PowerPoint dengan menghasilkan satu jadual mengenai pemakanan sihat. 

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan perkara asas menggunakan Microsoft PowerPoint di samping belajar mengenai pemakanan sihat.