Tajuk : Tingkatkan Jualan dengan Pengiklanan di TikTok

Lokasi : NADI Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Melatih Ahli NaDi Kota Raja untuk membuat pengiklanan di TikTok

Aktiviti : Usahawan dilatih untuk membuat pengiklanan di TikTok dimana ia boleh meningkatkan jualan.

 

 

Tajuk : SOFT SKILL - The Carepillar

Lokasi : NADI Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Soft skill dalam berkumpulan mendorong kolaborasi yang harmoni di antara ahli kumpulan.

Aktiviti : Peserta diajar untuk membuat caterpillar dengan menggunakan kertas. 

 

  

 

Tajuk : Microsoft PowerPoint – ICT Maze

Lokasi : NADI Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Melatih Ahli NADI Kota Raja untuk bekerjasama di dalam satu kumpulan. 

Aktiviti : Menggunakan tab "Draw" untuk melakar laluan melalui labirin membantu peserta meningkatkan kemahiran motor halus mereka, terutama dalam kawalan tangan dan ketepatan.

 

  

Tajuk : Microsoft PowerPoint – Computer Mouse Worksheet

Lokasi : NADI Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Melatih peserta untuk melatih tangan dengan menggerakkan tetikus

Aktiviti : Gunakan animasi dan tindakan untuk membuat elemen interaktif seperti menggunakan animasi "drag and drop" untuk membolehkan objek dipindahkan.

 

  

Tajuk : Microsoft Word - Color The Box

Lokasi : NaDi Kota Raja

Peserta : Ahli NaDi Kota Raja

Tujuan : Melatih Ahli NaDi Kota Raja untuk bekerjasama di dalam satu kumpulan. 

Aktiviti : Kanak-kanak dilatih cara untuk mewarkan kotak menggunakan microsoft word