Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam asas menggunakan Microsoft PowerPoint dengan menghasilkan satu jadual mengenai pemakanan sihat. 

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan perkara asas menggunakan Microsoft PowerPoint di samping belajar mengenai pemakanan sihat.