Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam mencipta akaun Gmail dan mengajar kegunaannya kepada peserta

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan dalam asas mencipta akaun Gmail dan kegunaannya