Tarikh  : 13 November 2022 (Ahad) 

Masa

: 9.30 pagi - 11.00 pagi 
Lokasi : PEDi Kota Raja 
Peserta  : 2 orang

Tujuan 

Program ini bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang ceria di samping menguji kefahaman peserta tentang pembelajaran. 

Aktiviti

Peserta diberi suasana belajar yang kondusif dan ceria dan pengajaran dalam bentuk kuiz mengenai pembelajaran mereka mengikut tahap mereka.