Tujuan

Program ini bertujuan membantu peserta dalam mengenali dan mempelajari mengenai perlindungan harta intelek

Aktiviti

Peserta diberi pendedahan asas mengenai hak-hak bagi memelihara eksklusiviti dan jenama sesuatu perniagaan