Entering The Job Market - Resume Writing 

Tajuk: Resume Writing

Masa: 10:30am-12:30pm

Lokasi: Zoom Meeting/PEDi Kota Raja

Peserta: 3 orang

Tujuan: Memberi pengetahuan tentang membuat resume dengan betul

Aktiviti: Memberikan tunjuk ajar dan penerangan kepada para peserta tentang cara membuat resume dengan betul.