MENGENAL HURUF MELALUI VIDEO

Tajuk : Mengenal Huruf Melalui Video 

Masa : 10:00am-12:30am (19 Ogos 2023)

Lokasi :PEDi Kota Raja

Peserta : 2 orang

Tujuan : Menarik minat peserta mengenali huruf 

Aktiviti : Membuka video pengenalan kepada huruf yang menarik kepada peserta dan meminta peserta menyebutnya.